Trụ sở chính Hà Nội
Số nhà 313, Tổ 30, Phường Thượng Thanh, Quạn Long Biên, Thành Phố Hà Nội
0981.932555
vtxdht@gmail.com
Văn phòng giao dịch
Số nhà 313, Tổ 30, Phường Thượng Thanh, Quạn Long Biên, Thành Phố Hà Nội
0981.932.555
vtxdht@gmail.com

LIÊN HỆ

Các trường bắt buộc không được để trống

Gửi yêu cầu